Kirkonkylän koulussa on hyvä kasvaa ja ilo oppia.


Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu on n. 120 oppilaan alakoulu Loimaan kaupungin Alastaron kylässä. Koulussa on kuusi  perusopetusryhmää luokilla 1-6.  Kirkonkylä on viihtyisä maalaiskoulu erinomaisten liikuntamahdollisuuksien keskellä.

Virttaan koulu

Virttaan  koulu on yksi Loimaan kaupungin kyläkouluista. Idyllisessä koulussa opiskelee alaluokkien oppilaita. Yläluokille siirrytään Kirkonkylän kouluun, johon tämä yksikkö hallinnollisesti kuuluu. Lue lisää >>


Koulumme arvot

Kirkonkylän koulussa…

  • toimitaan yhdessä
  • välitetään toisista
  • kohdataan arjessa aidosti
  • kasvatetaan vastuuseen
  • opetetaan hyväksymään erilaisuutta
  • ajatellaan ja työskennellään positiivisesti
  • toimitaan ammatillisesti
  • sitoudutaan yhteisiin sääntöihin