Kirkonkylän koulussa on hyvä kasvaa ja ilo oppia.

Koulumatkat

Perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin/asunnon ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään ja sieltä palatessaan. 1-2. luokkien oppilaille järjestetään maksuton koulukuljetus, jos matka on yli  3 km ja 3-6. luokan oppilailla  maksuttoman koulukuljetuksen raja on  yli 5 km. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Matka, jonka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin, on pisimmillään omavastuumatkoina määritelty kilometriraja. Pääsääntöisesti kuitenkin pyritään siihen, että ko. matka olisi alle 2 kilometriä. Koulukuljetusten järjestämisen pääperiaatteena on kuljetusten järjestäminen lyhintä reittiä pitkin edullisinta kulkuneuvoa käyttäen.

Sivistysjohtaja voi hakemuksesta myöntää maksullisen koulukuljetuksen niille oppilaille, joilla ei ole lain mukaan oikeutta koulukuljetukseen edellyttäen, että autossa on tilaa ja reitti on jo olemassa. Erillistä kuljetusta ja reittiä ei järjestetä. Oppilaat, joille on myönnetty maksullinen kuljetus maksavat matkastaan kaupungille voimassa olevan liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman vuoroauton alennuslipputaksan mukaisen korvauksen/matka. Hakemukset on tehtävä joka lukuvuosi erikseen ja päätös tehdään enintään lukuvuodeksi kerrallaan.

Liikenne kouluun
Liikenneympyrän ahtaudesta johtuen sitä käyttävät vain taksit ja linja-autot. Lapsiaan kouluun ja esikouluun tuovien huoltajien on jätettävä autonsa urheilukentän pitkälle sivulle tai kentän pikkuparkkipaikalle klo 8 – 15.30 välisenä aikana. Koulun yläpiha on tarkoitettu vain henkilökunnan pysäköintipaikaksi.

Taksien puhelinnumerot
Viitalan taksi 0500 596697
Huhtalan taksi 0400 223535