Kirkonkylän koulussa on hyvä kasvaa ja ilo oppia.

Koulutyö

Koulumatkat
Koulukuljetus järjestetään 1-2.luokkien oppilaille, mikäli koulu-matka ylittää 3 km ja 3-6.luokkien oppilaille, jos matka on yli 5 km. Kyydityksistä huolehtii koulutoimisto.

Liikenne kouluun
Liikenneympyrän ahtaudesta johtuen sitä käyttävät vain taksit ja linja-autot. Lapsiaan kouluun ja esikouluun tuovien huoltajien on jätettävä autonsa urheilukentän pitkälle sivulle tai kentän pikkuparkkipaikalle klo 8 – 15.30 välisenä aikana. Koulun yläpiha on tarkoitettu vain henkilökunnan pysäköintipaikaksi.

Taksien puhelinnumerot
Viitala 050 3422908
Huhtalan taksi 040 7430221

Esko Aalto 0400 220632

Muuta yleistä:

Pakkasrajat
Ehdotonta pakkasrajaa ulkona vietettävään välituntiin tai liikuntatuntiin ei ole, koska ilman kylmyyteen vaikuttavat myös ilman kosteus ja mahdollinen tuuli. Ulkona vietettävä välitunti on tarkoitettu oppilaalle hapekkaan ulkoilman saamiseksi sekä liikunnalliseksi virkistykseksi. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että oppilas myös kovalla pakkasella käy edes hetken ulkona. Varustaudu liikuntatunnille tarvittavin välinein. Rehtori ja opettajat yhdessä harkitsevat, estääkö kova pakkanen, sade tms. liikkumisen ulkona liikuntasuunnitelman mukaan. Asiallisesti pukeutuneena tarkenee hyvin myös kovilla pakkasilla. Ilmojen kylmetessä välitunneilla otetaan käyttöön myös pipopakko.

Koulumme pidetään sisäkäytäviltä ulkokengättömänä alueena. Oppilaiden ulkojalkineet jätetään pääaulaan (luokat 1-3) tai uuteen aulaan (luokat 4-6).  Oppilailla tulee olla sisäkengät. (Sopivat jalkineet ovat esimerkiksi ”jumppatossun” tyyppiset, varvastossut, siistit sandaalit tai vaikkapa Reinot.) Näin säästetään sukkapyykkiä kotona ja kuljetetaan vähemmän hiekkaa sisälle, jolloin hengitysilmakin on pölyttömämpää.

Polkupyörällä saavat kouluun tulla 2.-6. luokkien oppilaat. Pyörien säilytyspaikka on koulupäivän aikana  katoksessa. Joka luokalla on siellä omat paikkansa. Pyöräkatos ei ole välituntialuetta, joten siellä ei saa oleilla kuin pyörää haettaessa tai jätettäessä. Pyöräilijän tulee käyttää liikenneasetuksen (90§/2002) mukaisesti kypärää. Jos oppilaalla ei ole kypärää ja hänen pitäisi koulupäivän aikana pyöräillä esim. yläasteelle liikuntaan tai terveyskeskukselle hammaslääkäriin, hänen tulee kävellä ko. matka. Koulupäivän aikana ei voi liikkua pyörällä kypärättä.

Kännykän käyttö
Oppilas ei tarvitse kännykkää koulupäivän aikana. Suosittelemme puhelimen mukana pitämistä vain poikkeustapauksissa. Tällöin puhelimen on oltava repussa äänettömänä tai virran on oltava pois kytkettynä koulupäivien aikana. Koulu ei vastaa puhelimen mahdollisesta rikkoutumisesta tai katoamisesta.

Välitunneista

Välituntialue on urheilukenttä (ei katsomo eikä tennisaitaus), koulun pääty ja asfalttipiha. Asfalttipihan välituntialue alkaa pyöräilykatoksen lähellä olevasta pihaan piirretystä viivasta. Metsä ei enää ole välituntialuetta.

Kirkonkylän koulun pihasäännöt

Kirkonkylän koulun pihasäännöt

· Otan muita lapsia mukaan leikkeihini. En syrji ja hyljeksi ketään.
· Jaan välituntivälineitä toisten kanssa ja palautan tavarat oikeisiin paikkoihin.
· Pelaan reilusti ja odotan vuoroani.
· Jos minulle tulee riitaa, lähden tilanteesta pois, välituntivalvojan luokse.
· Kerron valvojalle tai opettajalle samana päivänä ikävistä asioista, jotta niihin voidaan puuttua.
· Tottelen välituntivalvojaa.
· En töni, kiusaa, ärsytä tai riko toisten rakennelmia.
· En myöskään heittele kiviä, keppejä, lumipalloja tms.
· Pysyn välituntialueella.
· Käytän asiallista kieltä kaikkia kohtaan.
· Noudatan näitä sääntöjä.

Luokkien 1-6 välituntiajat ovat:
1.välitunti klo 9.40-9.55
2.välitunti klo 10.40-10.55
(1. ruokailijoiden ruokavälitunti n. klo 10.50-11.10)
3.välitunti klo 11.55-12.10
4.välitunti klo 12.55-13.10
5.välitunti lyhyt pikku-ulkoilu tms. oman opettajan ohjeiden mukaan n. klo 14 (5-10 min), koska useimmilla oppilailla on menossa kaksoistunnit (esim. KU,LI,TS,TN).
Koulu päättyy klo 14.40

Välkkäritoiminta
Koulussamme jatkuu VÄLKKÄRI- toiminta, jota vetävät 5.-6. luokkien oppilaat välituntisin. Välkkäri keksii välitunneille liikunnallista tekemistä. Ohjaajat tunnistaa kirkkaan keltaisesta T-paidasta. Parasta jutussa on se, että Välkkärit saavat päättää, mitä välitunneilla tehdään! Välkkäriksi voi päästä ilmoittamalla omalle opettajalle kiinnostuksestaan ja osallistumalla 3 tunnin pituiseen koulutukseen.

” Välitunneilla on kivaa, kun me tehdään niistä hauskoja!”

Poissaolot koulusta

Säännöllinen koulunkäynti on menestymisen perusehto. On myös tärkeää totuttautua tulemaan työpaikalleen ajoissa, sekä pysyä siellä säädetyn ajan. Sairaana ei saa tulla kouluun ja esim. kuumeen jälkeen on oltava kotona yksi kuumeeton päivä. Lapsen sairastuttua on huoltajien otettava opettajaan välittömästi yhteyttä ja ilmoitettava oletettu poissaoloaika. Kotien tulee myös ottaa selville sairausajan läksyt.

Muun kuin sairauden takia tulevista poissaoloista tulee aina etukäteen pyytää koulunkäyntivapaata. Oma opettaja voi antaa luvan 1-3 päivän poissaoloon, pidemmät vapaat anotaan rehtorilta. Oppaan lopussa on lomake, jota voi käyttää ylimääräisten lomien anomiseen. Myös reissuvihko ja sähköposti käyvät.

Anomus oppilaan poissaoloon

Perusopetuslaki 35§ 1 mom.
• Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Loimaan kaupungin sivistystoimen johtosäännön mukaan
• Koulun rehtori myöntää oppilaalle vapautuksen koulunkäynnistä enintään kuukaudeksi (esim. ylimääräiset lomat). Luokan opettaja myöntää oppilaalle poissaololuvan enintään kolmeksi koulupäiväksi.

Muuta huomattavaa:
• Poissaololupaa ei tarvitse anoa, kun poissaolon syy on sairaus, tapaturma tms. Edellä mainitun kaltaisista poissaoloista ilmoitetaan kuitenkin muutoin luokanopettajalle.
• Toivottavaa on, että esim. lomamatkat sijoitetaan koulun loma-aikoihin.
• Koulutehtävien pyytämisestä ennakkoon tai niiden selvittämisestä poissaolon jälkeen sovitaan opettajan/ opettajien kanssa erikseen.
• Näiden ylimääräisten lomien takia ei voi saada tukiopetusta.
• Anomus palautetaan hyvissä ajoin kouluun ennen poissaolon alkua.
• Huoltajalle palautetaan anomus, johon on annettu päätös.

Kurinpitokäytäntö

Kurinpitoon koulussa voidaan käyttää oppilaan nuhtelua tai poistamista luokasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi. Lisäksi oppilas voidaan määrätä tehtävien tekoon tai jälki-istuntoon koulupäivän jälkeen. (PoL 36) Koululla ei ole velvollisuutta järjestää kotiinkuljetusta jälki-istunnon jälkeen.

Kirkonkylän koulussa on käytössä myös ns. ”kirjoitustehtävä”, joka on sanktio yhteisissä tiloissa (välitunnit, ruokala- ja käytävä-tilanteet) tapahtuneesta huonosta käytöksestä. Valvova opettaja määrää oppilaan esim. kiroilusta tai tottelemattomuudesta järjestyssääntöjen kirjoittamiseen valvottuun luokkatilaan rikkeen jälkeisenä päivänä klo 9-13 välituntien ajaksi. Asiasta lähetetään tieto kotiin wilmaviesti.

Koulutyö on oppilaan omaa työtä, joka hänen tulisi suorittaa vastuullisesti itse kykyjensä mukaan. Mikäli läksyt ovat jääneet tekemättä, ne tehdään saman koulupäivän aikana – joko välituntisin tai koulun jälkeen.