Kirkonkylän koulussa on hyvä kasvaa ja ilo oppia.

Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityöntekijä

Hän toimii yhteistyössä opettajien ja muun oppilashuoltohenkilökunnan kanssa. Työn pyrkimyksenä on ehkäistä lasten ja nuorten ongelmia, järjestämällä apua varhaisessa vaiheessa ja tukemalla lasten ja nuorten kasvuyhteisöä.

Koulukuraattori toimii yhteistyössä lasten ja nuorten vanhempien kanssa. Hän voi tarvittaessa ohjata ja neuvoa oppilaita ja heidän vanhempiaan käyttämään muita tukipalveluja.

Koulukuraattori voi antaa psykososiaalista tukea oppilaalle tai oppilasryhmälle keskustelemalla heidän kanssaan ihmissuhteisiin ja erilaisiin elämän pulmatilanteisiin liittyvistä asioista. Koulukuraattorilta on mahdollista saada myös välitöntä tai pikaista apua lasta tai nuorta järkyttäneissä ennalta arvaamattomissa elämäntilanteissa. Koulukuraattori toimii asiantuntijana koulussa antamalla konsultaatiota, tiedottamalla ja järjestämällä tukitoimia kouluyhteisön sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimivuuden edistämiseksi.

Kirkonkylän ja Virttaan koulun kuraattorina toimii
Eeva Vuoria p: 02 761 1360.