Kirkonkylän koulussa on hyvä kasvaa ja ilo oppia.

Oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta

Oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta opetuksen järjestäjän taholta opetussuunnitelmassa määrättyjen koulupäivien aikana. Myös koulumatkat kuuluvat ko. vakuutuksen piiriin. Huoltajat maksavat tapaturmasta aiheutuneet kulut ensin itse. Kuitteja vastaan saa laskuttaa kulut koulutoimistosta. Laskut toimitetaan ensin koululle. Vahingon sattuessa on otettava viipymättä yhteyttä kouluun.

Jos oppilas rikkoo tahallaan tai huolimattomalla käytöksellään koulun omaisuutta, ovat huoltajat velvollisia korvaamaan aiheutuneen vahingon.